Polish Words that I Love/Hate.

  • skomplikowany — complicated
  • przyjaciółka — girlfriend
  • dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć — nine hundred ninety nine
  • książka — book
  • odpowiedzialny — responsible
  • tzech krzyży — three crosses, the plaza near to my apartment
  • największy — biggest
  • ziemniaki — potato
  • poniedziałek — Monday

Now try pronouncing them! Hint: ł is a “wuh” sound, ż is “juh” like the French jour, ę is “ehnt” but very nasally (again, like the French)